Privacy beleid

 

 

 

Privacybeleid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens bij de AKW

In verband met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de AKW vastgelegd
hoe de persoonlijke gegevens van haar leden worden beheerd en gebruikt.

Onderstaande gegevens worden uitsluitend door de AKW gebruikt m.b.t. ledenactiviteiten, het
informeren over workshops, nieuwsbrieven, vergaderingen, etc.
Deze gegevens worden in een ledenlijst op de computer opgeslagen en naar alle leden gestuurd
(per e-mail of per post); tevens ligt er een lijst ligt in ons atelier. Deze ledenlijst wordt regelmatig
geactualiseerd.

Registratie van uw volgende gegevens:

 Naam
 Adres
 Geboortedatum
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Datum van aanvang lidmaatschap
 Eventuele functie binnen de AKW.

Ook worden uw bankrekeningnummer en contributiebetalingen beheerd door de penningmeester; deze
gegevens staan niet op de ledenlijst.

De gegevens worden bewaard zolang u lid bent; na opzegggen van uw lidmaatschap worden uw
gegevens uit de administratie van de AKW verwijderd.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, met uitzondering van enkele gegevens (naam, adres,
telefoonnummer, e-mailadres) voor enkele leden(*) die schilderworkshops organiseren, waarvoor u op
de hoogte kan worden gebracht.
(*) Zij dienen uw persoonlijke gegevens te beheren conform de wet AVG.

Op de website van de AKW worden regelmatig foto’s van schilderijen van onze leden getoond, ook
sfeerfoto’s als leden aan het schilderen zijn, soms met de naam van de schilder en foto’s van
bijvoorbeeld een nieuwjaarsborrel. Er wordt zorgvuldig omgegaan met leden die niet herkenbaar in
beeld willen zijn. Ook worden op de website geen persoonlijke gegevens vermeld.

Eventuele veranderingen in uw persoonlijke gegevens kunt u aan de secretaris van de AKW
doorgeven, zodat die in ons gegevensbestand kunnen worden doorgevoerd.

Ook kunt u met onze secretaris contact opnemen indien u vragen heeft over de manier waarop de
AKW met uw gegevens omgaat.

Dit privacybeleid wordt naar alle bestaande en nieuwe leden gemaild, of per post gestuurd.

25 September 2018

Update 5 januari 2021 i.v.m. verhuizing naar Kwintsheul ( Geen inhoudelijke aanpassingen)

Bestuur van de AKW

 

Schuiven naar boven