Agenda

Wat staat er te gebeuren in onze schilderclub………

De vakanties zijn weer voorbij, alle geplande exposities liggen weer in het verleden, we gaan weer gewoon lekker schilderen met z’n allen.

Jaarvergadering 2024

Op 27 jauari was onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Tweederde van onze leden was daarbij aanwezig. Onze Penningmeester Peter Jacobs heeft na 9 jaar zijn taken overgedragen aan Ton van der Arend. Onder applaus werd hem een kado overhandigd door onze voorzitter Peter Verbeek voor het vele werk wat hij voor onze club heeft gedaan. Wij hopen dat hij nog vele mooie jaren in onze club blijft schilderen.

Na de vergadering was er weer een gezellig samenzijn met ook weer een vlooienmarkt waarbij eenieder zijn overtollige schildermaterialen kon aanbieden. De drankjes deze dag worden verzorgd door het bestuur. Veel leden hadden weer de heerlijkste hapjes meegebracht om met elkaar te delen. Tijdens dit alles speelde onze voormalige penningmeester gezellige muziek op zijn accordeon, wat sfeerverhogend was en door iedereen werd gewaardeerd.

Buitenschilderdag

De buitenschilderdag wordt jaarlijks gepland op de laatste zaterdag van juni. In 2020 hadden we op 27 juni een zeer geslaagde buitenschilderdag in ’t Woudt. Op 21 augustus 2021 waren we te gast bij Linda Draak in Hekendorp. Voor een verslag en foto’s, kijk op de pagina activiteiten.

De buitenschilderdag van 2023 werd gehouden in het Staelduinse Bos. We verzamelden om 9:30 uur op de parkeerplaats, waarna we met koffie en koek werden ontvangen door Henk Trompetter, vrijwilliger in het bezoekerscentrum van dit Westlandse Bos. Het bezoekerscentrum werd speciaal voor het AKW opengesteld buiten de gewone openingstijden. Na de koffie zochten ongeveer 15 schilders een mooi plekje om te tekenen of te schilderen, zo mogelijk ergens in de schaduw want de zon stond hoog aan de blauwe hemel. Om 12.00 uur zaten we weer binnen met onze meegebrachte boterhammen en weer met verse koffie. Het contact met de heer Trompetter heeft ook nog geleid tot een gezamelijke expositie in de bibliotheek van Wateringen.

De buitenschilderdag 2024 is voorlopig gepland op 29 juni.

Ledenmiddag

Jaarlijks wordt er meestal, in de laatste maanden van het jaar, een ledenmiddag gepland. Een middag waarop leden van de verschillende “schilderdagen”, elkaar allemaal weer eens in levende lijve kunnen ontmoeten.

De ledenmiddag van 2023 is gehouden op zaterdag 4 november. 26 leden waren hierbij aanwezig. Dit viel samen met ook de opening van de ledenexpositie “Westland”. Alle leden werden uitgenodigd een kunstwerk te maken van een willekeurig onderwerp ergens in het Westland. Er zijn 36 kunstwerken ingeleverd voor deze interne ledenexpositie. We begonnen dit samenzijn met een lunch, waarna alle werken kort werden besproken. Daarna was het woord aan Michal Sustr die vertelde over zijn bijzondere kunstwerken en zijn Tsjechische achtergrond, hetgeen zeer informatief was.

De ledenmiddag 2024 is voorlopig gepland op 2 november

Ledenexpositie

Elke 3 maanden kan een van onze leden exposeren in ons atelier. Ton van de Arend organiseert dat en helpt bij het inrichten van de expositie. In de maanden februari t/m april is er indrukwekkend werk van Michal Sustr te bewonderen op onze expositiewand.

Wil je ook een keer exposeren in ons atelier neem dan contact op met Ton van de Arend per mail op tonarend@tele2.nl

 

Expositie bibliotheek Naaldwijk

In de bieb van Naaldwijk is weer een AKW expositie ingericht. Tot eind maart hangen daar 17 werken van AKW leden. Alle werken zijn voorzien van een AKW kaartje met de titel van het werk en de naam van de betreffende kunstenaar. Hierbij wat foto”s  van wat er zoal te zien is, maar in het echt is het altijd mooier. Iedereen is welkom om tijdens de openingstijden van de bibliotheek de expostie te komen bewonderen.

 

 

 

 

 


Expositie Ontmoetingskerk Naaldwijk

Het Westlandse Koor “Kunst Vocaal” heeft in mei van dit jaar een uitvoering in de Ontmoetingskerk met een thema over troost en verbondenheid. Ons lid Maria Lansdaal is lid van dit koor. Wij zijn als AKW uitgenodigd om speciaal ter gelegenheid van dit concert schilderijen te maken met ditzelfde thema. Deze schilderijen zullen dan in de maand mei, en naar wij hopen nog wel wat langer, te bezichtigen zijn in de Ontmoetingskerk.

Open Atelier Route Wateringen Kwintsheul

Op 7 en 8 september is er weer de twee-jaarlijkse open atelierroute Wateringen en Kwintsheul. AKW doet hier natuurlijk weer aan mee. Alle leden worden uitgenodigd om met een werk deel te nemen in ons atelier. We maken er dan weer een mooie expositie van en willen ons op deze dagen weer aan het publiek tonen als een schilderclub met potentie.


Creatieve bezigheden van leden

Elk lid dat deel neemt aan een expositie of anderzins cultureel of creatief bezig is, kan dit kenbaar maken op mailadres: WebsiteAKW@gmail.com

Deze activiteit zal dan hier worden weergegeven.

 

Schuiven naar boven